Friday, February 8, 2013

Belajar.

Tasawuf itu belajar mensucikan hati dari sifat mazmumah. Iman itu hati yg telah jelas bersih 

sehingga bersinar cahaya. Tidak mahu belajar Tasawuf artinya niat mau beramal dengan 

hati yg najis.. Dalam Fekah,  najis itu membatalkan ibadah. Firman Allah, "Berjayalah 

orang yg  mensucikan hatinya dgn zikir. iaitu zikir  menyebut Allah  kemudian 

mereka solat" (Surah al- A'la ayat:14-15).


No comments: