Friday, February 8, 2013

Celaan atas diri.

Anggaplah kata-kata yang mencela dirimu itu sebagai ubat yang menyembuhkan penyakit 

kesombongan yang ada pada dirimukerana itu bukan sifat yang layak bagimu, dan kata-kata 

pujian atas dirimu itu sebagai racun yang membinasakan dirimu sehingga kamu tidak 

menyedari sifat kehambaan dan kehinaan yang layak jua bagi dirimu.