Friday, February 8, 2013

Orang berilmu dan Orang bodoh.

Cukuplah seseorang dikatakan berilmu 
jika ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah .

Sebaliknya, cukuplah seseorang dianggap bodoh 
tatkala membanggakan diri dengan ilmunya.

Ready Gusman - 06/02/2013

FB :Zalimah Nordin

No comments: