Wednesday, February 6, 2013

Sunnah Allah, Rasul dan Wali-Nya.

Siapa yang tidak ada padanya sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah wali-Nya, maka tiadalah apa-apa kebaikan padanya.

Ditanya orang pada Sayidina Ali k.w.,


“Apakah sunnah Allah?” Sayidina Ali menjawab, “Menyembunyikan rahsia (misalnya menutup aiborang lain).” 


Ditanya lagi, “Apakah pula sunnah Rasulullah?” Sayidina Ali berkata, “Berlemah lembut dengan sesama manusia.” 

Ditanya lagi, “Apakah pula sunnah wali- Nya?” Sayidina Ali menjawab, “(Sabar dalam) menanggung penderitaan.”

(Saydina Ali)
 


Fb :  Raziman Al Mawaddah

No comments: