Wednesday, February 13, 2013

Ujian untuk Membersihkan Dosa.

Sa'ad bin Abi Waqqash berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Saw...

"Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya...???"

Nabi Saw menjawab...

"Para nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (keras). Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa²." (HR. Bukhari)


No comments: