Saturday, April 13, 2013

Tidak mengeluh pada ujianNya.


Abu Hurairah r.a menceritakan yang beliau r.a mendengar Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:

Allah berfirman: “ Apabila Aku menguji hamba-Ku yang beriman kemudian dia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya maka Aku lepaskan dia dari belenggu-Ku dan Aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik
dari yang dahulu dan dia boleh memperbaharui amalnya sebab yang lalu telah diampuni semua”.

No comments: