Friday, May 10, 2013

Menangisi sikapku.

Aku menangisi keadaan diriku dengan membiarkan masaku dengan perkara yang tidak memberi manfaat pada diriku dan pada ummah. Pada perkara yang tidak memberikan kesan pada ketinggian agama Allah di bumi ini.

Wahai diriku, aku menangisi keadaan kita, kerana lebih memikirkan benda2 untuk kepentingan diri. Apakah kau masih mahu disibukkan dengan masalah2 remeh rumahmu, keretamu, makananmu , pakaianmu dan lain2 lagi.

Buatlah sesuatu yang boleh memberi mafaat pada ummah ini, berikan sesuatu pada agama Allah.

Kita perlukan Allah, Allah langsung tak butuhkan kita. (35 :15)

Allah, bantulah kami,selamatkanlah kami.

#akuyangmenangisidiri.#

No comments: