Monday, June 17, 2013

Ilmu Wajib yang kurang diambil peduli.

Dalam kalangan manusia sekarang, ramai yang berkobar2 mahu menyampaikan dakwah kepada orang lain. Alhamdulillah, semoga Allah membantu kita semua dalam meninggikan agamaNya.

Kadang2, satu perkara penting yang manusia lupakan sebelum itu adalah penyucian hati, yang memerlukan suatu jalan khusus yang dinamakan Tazkiyatun Nafs.

Dalam ayat Alquran surah Albaqarah ayat 151 mafhumnya : 

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu rasul diantara kamu yang membacakan ayat2 Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

Dalam dawrah fardhu ain kelas Tasawwuf yang saya ikuti, Sheikh memberitahu nama lain bagi ilmu ini antaranya Ilmu Ihsan, Ilmu Suluk, Ilmu Akhlak dan Ilmu At-Tazkiah.

Ilmu Tasawwuf ini adalah ilmu yang wajib dipelajari. 3 ilmu fardhu ain dan wajib keatas setiap mukallaf lelaki dan perempuan, adalah Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqh dan Ilmu Tasawwuf.

Kata2 ulama :
Dalamnya juga, kita akan mengenali apakah sifat2 mazmumah yang ada dalam hati kita contohnya ujub, riak dan takabbur. Bagaimana kita ingin mendepani dan mengenali sifat2 mazmumah ini kalau kita tidak mengenali apa bentuknya dan apa sifat itu sendiri.

Kiasan lain, seorang anak diajar oleh bapanya tentang haiwan2 yang berbisa contohnya lipan, kala jengking dan seumpamanya. Si bapa mengajarkan kepada si anak supaya si anak menjauhkan diri dari binatang2 berbisa ini, bahkan bukanlah untuk mendekati dan berkasih sayang dengannya.

Maka, bila jumpa sesiap yang mengajarkan ilmu ini, pergilah mengaji cepat. dan mohonlah petunjuk dan bantuan dari Allah supaya bantu kita yang lemah ini. Sebab tidak lain tidak bukan, Allah jugalah yang memberi petunjuk kepada kita dan merezekikan kita akan segala kebaikan.

Wallahu a'lam.

No comments: