Sunday, April 6, 2014

Tayaarat Fikriah 3.

Islam meliputi semua benda. Dan setiap masalah ada kaedah2 tersendiri yang perlu digunakan.

Apabila berdepan dengan masalah Politik, selesaikan dengan kaedah Politik. Begitu juga masalah Ekonomi dan Sosial, selesaikan dengan kaedahnya.

Akal merupakan ciptaan yang paling mulia dalam badan manusia.

Ijtihad boleh digunakan untuk tujuan maslahah.

Belajar lagi 'قواعد سياسي ' dari sudut 'مقاصد شريعة'

Masalah kebanyakannya berpunca dari dalam diri. Sikap manusia susah ditangani dan masih boleh diatasi.


No comments: