Wednesday, January 14, 2015

TAFSIR : SURAH ALBAQARAH : 2

Kitab umat Islam adalah Alquran.
Ia merupakan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad (selawatlah).

Setiap ayat Alquran mempunyai tafsirannya yang telah ditafsirkan oleh para mufassirin terdahulu contohnya Ibn Abbas, Ibn Katsir dan Tafsir Qurtubi.

Ia tidak boleh ditafsir sesuka hati.
Contohnya menggunakan ayat Al-Quran untuk menyokong pendirian yang salah dan bertentangan dengan syariat.

Sebagai orang Islam, besar peranan kita dalam memastikan kitab suci Alquran tidak dicemari dan ditafsir sesuka hati.

No comments: